Viden

Lær – og lær andre – hvordan man opnår vækst

Visionen med Rudersdal Væksthus er at samle og dele viden om alle de kompetencer, som er nødvendige at mestre for at drive en virksomhed. Nedenstående model giver rammerne for disse kompetencer. Deltagerne af Rudersdal Væksthus udfylder dem. Alle får mulighed for at nyde dem.

Introduktion til modellen (se længere nede)

Modellen viser sammenhængen mellem alle de kompetencer, man skal mestre. Figurernes form og placering skal illustrere  forskelligheden samt vigtigheden af de enkelte kompetencer.

Step 1 :
Udgangspunktet for alle virksomheder er indehaverens egne personlige mål. Maslow har i sin model af menneskets behovshierarki givet en god ramme for, at den enkelte kan gøre sig bevidst om, hvad der driver en. Ejernes mål er derfor vist øverst som en ledestjerne.

Step 2 :
For rigtig at finde ud af, hvad man skal arbejde med og ikke mindst hvorfor, så er det vigtigt at få defineret virksomhedens mission, vision og mål.

Step 3 :
Alle mennesker er forskellige og lægger vægt på forskellige ting. Man taler tit om, at kemien er der. Her kommer den enkeltes værdier ind i billedet. Værdierne vil få en stor indflydelse på dels, hvem som vælger at blive kunde, dels hvem som vælger at blive medarbejder. Værdier er derfor vist som en slags grundlov for virksomheden.

Step 4 :
Nu kommer vi til kernen i virksomheden. Ofte er der en kamp mellem produktion og salg, om hvem der er mest vigtig. Det rigtige svar er, at de er lige vigtige. Uden et godt produkt er det svært at sælge og ikke mindst gensælge. Uden dygtige sælgere kommer produkterne blot til at samle støv. Derfor skal der fokuseres lige meget på salg og produkt. Og det er de to områder, der skal have den absolut største prioritet.

Step 5 :
Når planen for step 1 – 4 er på plads, så er det de praktiske ting som skal på plads; personale, IT, lokale og finansiering – det konkrete/fysiske fundament for virksomheden.

Step 6 :
Både før man starter, men især efter virksomheden har begyndt sin drift, er der en række områder, som er vigtige hele tiden at sikre, at man har en grundig/nødvendig viden om. Hvis ikke man hele tiden ved, hvad kundernes behov er, ved hvad konkurrenter gør, ved hvilken jura som er gældende, kender sin egen økonomiske status m.m., så øges risikoen for, at den gode ide man har fået sat i gang ikke holder længe.

Deling af viden

Alle, der har en viden inden for én eller flere af disse kompetencer, kan deltage i Rudersdal Væksthus på følgende måde :

  1. Udpege den eller de områder man har en kompetence indenfor.
  2. Skrive nogle få ord om det man kan.
  3. Få et link til sin egen hjemmeside.
  4. Give et indlæg på vores gå hjem møder.
  5. Give input til vores nyhedsmail.
  6. Send input herom til rv@rudersdalsvaeksthus.dk

Alle dem som ønskerat nyde denne viden kan gøre det på følgende måde :
  1. Blive tilknyttet vores nyhedsmail ved at trykke på linket nedenfor
  2. Deltage gratis på vores gå hjem møder
  3. Kontakte dem som har givet input under de enkelte kompetencer i modellen.

Modellen